Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Отказ

Докато правим всичко възможно да поддържаме Уеб сайта и неговото съдържание във възможно най-точно и актуално състояние, ние не можем да гарантираме, че това винаги ще бъде така. Детайли, визуализирани или рекламирани в Уеб сайта са базирани на информация, осигурена за нас от държавни и административни органи, клиенти, продавачи и наши партньори и/ или колеги, при което:

- всички цени в този Уеб сайт, ако са посочени, са предмет на допълнително договаряне;

- всички снимки, планове и чертежи, показани в Уеб сайта са само за демонстрация и не претендират за актуална оферта или договор за услуги и др.;

- всички вътрешни и външни размери, техника и параметри, рекламирани в Уеб сайта, както и детайлите за тях, отстояния и близост до села, градове, държави, исторически места, летища и други отправни точки са с приблизителни стойности.