Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Екип

Адвокат ГОШО ПЕТРОВ ПЕШКОВСКИ - СЪДРУЖНИК 

Завършил е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” /1986г./. Работил като младши прокурор, зам. Районен прокурор, Районен прокурор, адвокат /от 1992г./, специализация в областта на търговско, данъчно и банково право, несъстоятелност и процесуално представителство. Работил е като синдик на дружества с дейност в областта на текстилната, химическата и металургичната промишленост. Участвал като правен консултант по проекти съфинансирани по програми на Европейския съюз към Министерството на труда и социалната политика.

 

Адвокат ЦВЕТИЗАР БОРИСОВ КАРАМЕЛСКИ - СЪДРУЖНИК

Завършил е Висш Институт на МВР „Георги Димитров” /1989г./, работил като следовател, като юрисконсулт, адвокат /от 1993г./, специализация в областта на облигационно право, административно право, трудово право, банково право, защита на личните данни, процесуално представителство.


 

Адвокат ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ ЯНЧЕВ

Завършил е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Адвокат от 2008г. Работи в областта на търговското, облигационното, банковото право и обществени поръчки, делби, производства по ЗУТ, административно – наказателно производство и процесуално представителство.


 


Адвокат ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ СТОЕВ

Завършил е Юридически факултет на УНСС София. Адвокат от 2009г. Работи в областта на гражданското, трудово и осигурително право, административното и банково право, административно – наказателно производство, обществени поръчки, вещно право, семейно право, процесуално представителство.


Адвокат  ПЕТЪР ГОШЕВ ПЕШКОВСКИ

Завършил е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” /2009г./ Работи в областта на търговското и корпоративното право, административното право и обществените поръчки, заповедното и изпълнителното производство. Задълбочени познания в банковото право, международно частно право, процесуално представителство.


Адвокат СВЕТЛА ЦВЕТИЗАРОВА КАРАМЕЛСКА - ВЪРГАНОВА

Завършила е Юридически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград – Магистър по специалност „Право” /2012г./ и Бакалавър по специалност „Публична администрация”  /2014г./ Работи в областта на търговското и облигационното право, административно и административно-наказателно право, обществени поръчки, заповедното и изпълнителното производство, интелектуална собственост, вещно право и процесуално представителство.

 


Aдвокат ТЕОДОРА МИХАИЛОВА ДАВИДОВА

Завършила е Юридически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград – Магистър по специалност „Право” /2016г./. Извършва правни консултации, изготвя договори, споразумения, становища. Работи в областта на гражданското, търговското, облигационното право, обществените поръчки, вещно право, административно право, несъстоятелност, заповедно и изпълнително производство, процесуално представителство.

 

 


 

Технически сътрудник Екатерина Цветанова Илиева Завършила е семестриално Нов български университет, гр. София, през 2015г., бакалавър "Бизнес администрация".